tel: 06 46 900 900 fax: 06 46 900 901 ugyfelszolgalat@borsodweb.hu
06 46 505 840 support@borsodweb.hu
Hová fordulhatok, ha a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban bejelentéssel, illetve panasszal szeretnének élni?

Amennyiben a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban bejelentéssel, illetve panasszal szeretne élni azt a következő módokon teheti meg:

1)      Az ügyfélszolgálati irodánkban személyesen tehet bejelentést, ahol azonnal megpróbálunk megoldást találni a problémára, illetve annak okára.

2)      Amennyiben ügyfélszolgálatunkon nem tudunk azonnali megoldást kínálni Önnek a problémájára, írásban bejelentést tehet az alábbi elérhetőségeken:

Postacímünk: BorsodWeb Kft. 3501 Miskolc, Pf. 638.

Email címünk: ugyfelszolgalat@borsodweb.huinfo@borsodweb.hu

Fax számunk: 06-46/505-841

Tájékoztatjuk, hogy a fenti módokon történő bejelentéseiket írásbeli panaszként kezeljük és legfeljebb 30 napon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk azokat.

Amennyiben a bejelentésére, illetve panaszára elutasító válasz született azt minden esetben megindokoljuk.

3)      Amennyiben a kivizsgált bejelentés eredményével nem ért egyet az alábbi szervekhez fordulhat panaszával:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099

A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével kapcsolatos vita esetén az NHH-hoz vagy a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez:

Nemzeti Hírközlési Hatóság

Címe: 1376 Budapest,  Pf. 997.

Telefonszáma: (+36 1) 468 0673

Fax: (+36 1) 468 0680

Nemzeti Hírközlési Hatóság – Miskolci Iroda

Cím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 17.

Telefon: (+36 46) 555 500

Az ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, díjreklamáció, kötbér, kártérítés, stb.) kapcsolatos vita esetén:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-magyarországi Regionális Felügyelősége

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 81.

Telefonszám: +36 36 515-598

Fax: +36 36 323 587

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Miskolci Kirendeltség

Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 589.

Telefonszám: +36 46 506 071

Fax: +36 46 506 072

A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvénybe ütköző magatartása esetén:

Gazdasági Versenyhivatal 
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036

Telefonszám: (1) 472-8900

Fax: (1) 472-8905

Honlap: http://www.gvh.hu

Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu

A Szolgáltató általános helyi vállalkozási tevékenyégével kapcsolatos jogvita esetén:

Miskolci Önkormányzat jegyzője

Cím: 3525 Miskolc Városház tér 8.

Telefonszám: +36 46 512 709

Első fokon illetékes bírósági fórum:

Miskolc Városi Bíróság

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 4.

Telefonszám: +36 46 343 891

© 2019 Minden jog fenntartva. Borsodweb Kft.
Az oldalt készítette: www.visualcenter.hu
Pályázat